پخش و انتشار موزیک

 آهنگ پس از عبور از تمامی مراحل و تکمیل شدن، آماده ی پخش و انتظار می باشد. پخش و انتشار بدین معناست که موسیقی ساخته شده از طریق راه هایی مربوطه بدست مخاطبان و شنوندگان برسد. پخش  و انتشار آهنگ به صورت اصولی و درست می تواند مخاطبان زیاد را برای قطعه های موسیقی فراهم نماید و باعث شنیده شدن و هیت آن بشود. هر قطعه آهنگی پس از تولید و ضبط نیازمند گرفتن مجوز برای پخش و انتشار می باشد که این مرحله نیز جز خدمات پخش و انتشار می باشد.

گرفتن مجور برای ترانه ها

موسسه سازآهنگ برای گرفتن مجوز آهنگ بصورت تکی و ترک و هم بصورت آلبومی  اقدام می کند. مجوز آهنگ ها از وزرات ارشاد و موسسه های ذیصلاح دریافت می شود.

گرفتن مجوز برای برگذاری کنسرت

اجرا و برگذاری کنسرت باعث بیشتر شنیده شدن و تبلیغات آهنگ  و شناخته شدن آهنگ می باشد.موسسه ی ما پس از گرفتن مجوز آهنگ و انتشار و پخش موزیک، برای دریافت مجوبر برای اجرا و برقراری کنسرت  اقدام می نماید.

پخش و انتشار موزیک به چه صورت انجام می شود

امروزه فضای مجازی و فضای اینترنتی برای همگان در دسترس می باشد، بطوری که به صورت میانگین روزانه 2 ساعت را صرف چنین فضایی می کنند. پس به طبع پخش و انتشار و تبلیغ در چنین فضایی که مخاطبان زیاد دارد بازخورد مناسبی برای ما خواهد داشت.

پخش در کانال ها تلگرامی

موزیک شما در کانال ها پر طرفدار و پر بازدید مرتبط با موسیقی تلگرام انتشار می یابد تا همگان به آهنگ دست پیدا کند.

پخش در سایت های بزرگ موسیقی

موسسه ساز آهنگ، موزیک ساخته شما را  در سایت های بزرگ موسیقی نظیر رایدو جوان، نکس وان،پرشین موزیک،پاپ موزیک، بیرصدا، نایس موزیک و … پخش می کند و مردم می توان اثار شما را در این سایت ها در کنار آثار سایر بزرگان موسیقی گوش دهند.

پخش در فضای پر طرفدار اینستا گرام

اینستاگرام بهترین و تاثیر گذار ترین مکان برای پخش تبلیقات و انتشار آهنگ می باشد.موسسه ی ساز آهنگ با پخش و انتشار موزیک در صفحه های پرطرفدار موزیک با لایک و ویو بالا ، این فرصت را در اختیار شما  می گذارد تا موزیکاتان شنیده شود.