حسین پورمعصومی | میکس مستر

حسین پور معصومی

میکس و مستر

آرش نوایی

تنظیم کننده

آرتین زمانی

تنظیم کننده

خشایار درخشان

تنظیم کننده